Wednesday, 13 May 2020 13:37

Homily of Bishop Broderick Pabillo - Feast of Our Lady of Fatima on May 13, 2020


Homily delivered by Most Rev. Broderick Pabillo, Apostolic Administrator of Manila during the online Mass for the Feast of Our Lady of Fatima at the Manila Cathedral, May 13, 2020, 12 noon.Early this morning we have had the simultaneous consecration of our country to the Immaculate Heart of Mary led by our bishops from all over the country.

Now, this noon we will have the consecration of the Archdiocese of Manila to the same Blessed Virgin Mary with the mayors of our five cities comprising the Archdiocese here present. Honorable Mayor Francisco “Isko” Domagoso of the City of Manila, Honorable Mayor Carmelita Abalos of the City of Mandaluyong, Honorable Mayor Abigail Binay of the City of Makati, Honorable Mayor Imelda Calixto Rubiano of the City of Pasay and Honorable Mayor Francisco Zamora of the City of San Juan.

Thank you, my dear Mayors, for coming and leading your constituents to this consecration that even if you are busy you have taken time to be here with all the faithful of the Archdiocese of Manila for this important event of our life of faith in this Archdiocese.

But, we may ask what is the fuzz over the consecration?

To consecrate can mean two things. One, it can mean to entrust – pagpapaubaya. Pinauubaya natin ang ating sarili sa Mahal na Birhen. We put ourselves under her maternal hands because she cares for us and the protection of her intercession is powerful before God. Second, to consecrate means to set aside – pagtatalaga. In the strict sense, it is only God who consecrates. It is only God who makes us holy, who dedicates us, who sets us aside for him. But in a wider sense, we consecrate ourselves to God. We offer ourselves to him and to do his will. Kaya ang pagtatalaga kay Maria ay ang pag-aalay ng ating sarili sa kamay ng Mahal na Ina upang tayo ay kanyang magabayan patungo sa Diyos.

We, all of us are already consecrated to God when we were baptized. Yan ang ibig sabihin ng binyag. Ibinigay na natin ang ating sarili sa Diyos. At ang Diyos naman, tinanggap niya ang bawat isa sa atin na kanyang maging anak.

Now, why then consecrate to Mary? We recognize the singular role of Mary for our salvation. Dumating si Hesus sa mundo sa pamamagitan niya. Iyan ang gusto at plano ng Diyos. Maaari naman ang anak ng Diyos ay bumaba diretso mula sa langit o sumibol sa lupa gaya ni Adan. Pero hindi yan ang ginusto ng Diyos. Siya ang naging tayo sa pamamagitan ng isang babae at ang babaeng pinili niya ay si Maria. Kaya siya yung babaeng pinagpala sa lahat ng mga babae. It was the free choice of God. So, by honoring her, we are just honoring the one who was greatly honored by God. This is why Mary can say, “The Almighty has done great things for me.”

The choice was done by God but on her part, Mary cooperated fully in God’s plan. She said clearly and freely, “Let it be done to me according to your word.” Sa pagtatalaga natin kay Maria, ibinibigay natin ang ating sarili sa kanyang kamay upang hubugin niya tayo ayon sa kanyang puso na isang pusong masunurin and totally available to God.

Mahalaga ang papel ni Mama Mary para sa ating kaligtasan. Ang anak ng Diyos ay naging tao dahil sa pagsunod ni Maria sa Salita ng Diyos. Si Maria ay nandoon sa simula ng buhay ni Hesus. Sa simula ng misyon ni Hesus at sa simula ng buhay ng simbahan.

Sa simula ng buhay ni Hesus, sapagkat tumira si Hesus sa kanyang sinapupunan ng siyam na buwan. Sa kanyang dibdib nabuhay ang anak ng Diyos. Siya at si Jose ang gumabay sa bata sa kanyang paglaki. Pero si Maria ay nandun din sa simula ng misyon ni Hesus. In truth, it is at her prodding that Jesus did his first miracle and manifested himself to his disciples as we are told in our gospel reading. Jesus first manifested his glory because of the miracle that he did at the request of his Blessed Mother. We see here the intercessory power of the Mother of God. Jesus was hesitant. It was not yet his time but in a way, Jesus anticipated his time because of the intercession of Mary.

Si Maria ang nakakita ng pangangailangan. Yan ang maka-inang mata ni Maria. Alam niya ang pangangailangan bago pa napansin ng iba. Hindi ba ganyan din ang ating mga nanay sa bahay? Ang nanay ang nauunang nakakapansin na wala na palang mantika, na kulang na ang budget, na may punit ang mga damit ng mga anak. At naghanap siya ng solusyon. Ang solusyon niya ay lumapit kay Hesus. Napakaganda ng pakiusap niya kay Hesus. Hindi man siya nag-utos sa kanya. Hindi siya nangulit ng sinabi niya kay Hesus at kahit na sinabi ni Hesus ang kanyang objection, para bang ang tono ng salita ni Hesus ay ano ang pakialam natin dito? Sabagay, ano ang pakialam nila bisita lang sila.

Sa pakiusap ni Maria dalawa ang kanyang ginawa. Sinabi niya ang pangangailangan - wala na silang alak. At inihanda niya ang mga tao sa ipagagawa ni Hesus, gawin niyo ang sasabihin niya sa inyo. Alam ni Maria may gagawin si Hesus kaya inihanda niya ang mga taong gawin ang ipagagawa ng kanyang anak.

While Mary expresses our needs to God, she also prepares us to do what God asks from us. She knows that Jesus would something. Just do what he tells you. Mary knows our difficulties during this lockdown na wala na tayong pera, na inip na tayo, na nababahala na tayo sa ating kinabukasan. Alam niya ang mga yan sapagkat siya ang ating Mahal na Ina. Sinasabi niya rin sa atin, gawin ninyo ang ipagagawa sa inyo ng Diyos. Malalaman natin ang ipagagawa sa atin ng Diyos kung tayo ay magdarasal. Kung tayo ay nagbabasa ng Biblya at kung tayo’y nananahimik. Mga bagay na magagawa natin ngayong panahon ng quarantine. May panahon tayong manahimik. May panahon tayong magdasal, sana may panahon din tayong magbasa ng Bibliya.

Mary was also there at the beginning of the life of the Church. After the ascension of Jesus to heaven, the disciples suddenly found themselves alone. Jesus sent them out to preach to all the nations. But how would they do this? Sa totoo lang, takot sila dahil nakakulong sa isang kuwarto pero nandoon si Maria sinasamahan sila. Kasama nila siya sa kanilang pagdarasal. Sa panahon ng pangangamba, ang tanging magagawa natin ay magdasal at magdasal ng sama sama. Kaya hinihikayat ang lahat na magdasal bilang pamilya sa ating mga tahanan. Sa ating pagdarasal ay kasama natin ang Mahal na Ina. She is a mother who is always present to her children. Ang iyan naman talaga ang kanila.....the presence of the mother. Mary is our mother. She is with us.

And the presence of Mary is not a weak presence. She is powerful. This is clearly illustrated to us in her struggle against the dragon that we have heard from the Book of revelation. The might of the dragon with its seven heads and ten horns does not frighten her.  The power of the woman was not in her mighty arms. Wala naman siya ng army nor in her wit nor in her wealth. The might of the woman was that she allowed the Almighty God to protect her.

This is also our power. Hindi tayo malakas dahil sa tayo ay mayaman o may kakilala o may mga armas. Tayo ay malakas kung hinahayaan nating protektahan at gabayan tayo ng lakas ng Diyos na makapangyarihan.

Let us pray with the prophet Jeremiah, “Lord, my strength, my fortress, my refuge in the day of this rest.” Tinuturuan tayo ni Maria paano maging malakas. Ang lakas natin ay ang Panginoon. Our strength is in the Lord.

Ngayong panahon ng pandemic, we are confronted with our helplessness kaya nga itinatalaga ang ating sarili kay Mama Mary. Sa ating kahinaan at pagkalito, hindi tayo nag-iisa nandiyan si Maria na nababahala at kumakalinga. Ipaubaya natin ang ating sarili sa kanyang pangangalaga. Ibigay natin ang ating sarili sa kanya hindi niya tayo pababayaan. Kaya nga ginagawa natin itong Act of Consecration – pagpapaubaya, pagtatalaga ng ating sarili.

Ang taong 1917, ay hindi madaling panahon. Sa totoo lang, napakahirap ng panahong yun. Patapos pa lang ang First World War na pumatay na higit na 20 million na mga tao at pasimula na ang tinatawag na Spanish.....na babawi ng 50 million na mga buhay. Malaki ang insecurity ng marami pagkatapos ang digmaan. Malaki ang insecurity pagdating ng flu virus na hindi rin nila kilala noong panahon. Ito ang panahon na nagparamdam si Mama Mary sa Fatima, 1917. Hindi lang sa tatlong bata kundi sa harap ng higit na 70 thousand people with the phenomenon of the dancing sun. Hindi sila nag-iisa. Nandiyan siya but she did not just assure them of her presence. She gave them the solution. Not a vaccine but the weapon to fight evil – prayer, especially the praying of the Rosary, penance and conversion – a change of life.

Ito pa rin ang mensahe ng Mahal na Birhen na magagawa natin ngayon kaya hindi tayo helpless. Subukan naman natin ang solusyon ng Mahal na Ina – tayo ay magdasal, tayo ay magrosaryo sa ating mga tahanan, tayo ay magpenitensiya, pagtigil sa ating sarili – pagtitimpi, tayo ay magbagong buhay. And we have a lot of time to reflect. Paano tayo magbagong buhay? Yan din ang hamon sa atin ng ating consecration.

Sana po dahil sa dumaan tayo sa apoy ng pandemic ng quarantine na aabot ng mga tatlong buwan, hindi tayo lalabas sa quaranting ito tulad ng.....Sana lumabas tayo ng may pagbabago – bagong pananaw, bagong pananampalataya, bagong pagtititwala at bagong pakikiisa sa ating kapwa.

Sa Banal na Misang ito, kahit na para sa marami ay online lang, you are all represented by your beloved mayors. Kaya talaga lubos ang aking pasasalamat na dumating sila kasama natin ipinagdarasal kayo. They are praying for you and they are praying together as five mayors of our archdiocese.

We thank the Lord for the gift of the Immaculate Heart of Mary that he gives to us. Sama sama tayo bilang isang simbahan dito sa Archdicoese of Manila na ipaubaya at italaga ang ating sarili sa ating Mahal na Inang si Maria. We consecrate ourselves to her immaculate heart. Tanggapin din natin ang hamon na dahil sa ating pagtatalga, tayo ay magdadasal, pagpepenitensiya at magbabagong buhay. Isang buhay na lumalayo kay satanas at sa lahat ng kasamaan.isang buhay na lumalapit kay Hesus na ating tagapagligtas.

Ito po ang pangako natin sa Binyag. Isabuhay natin ang ating Binya na itakwil si satanas at manampalataya sa Diyos. Mamuhay tayo bilang mga tunay na anak ng Diyos at si Mama Mary na siyang humubog kay Hesus ay siyang huhubog sa atin paano ba tayo maging mga anak ng Diyos ayon sa landas na walang iba kundi ng ating Panginoong Hesus. (RCAM-AOC/Archdiocese of Manila – Office of Communications)

 

ENGAGE WITH US

Please, enter your name
Please, enter your phone number
Please, enter your e-mail address Mail address is not not valid
Please, enter your message
Copyright © 2017 Roman Catholic Archdiocese of Manila. All Rights Reserved.
Privacy Statement | Terms of Use | Disclaimer