Thursday, 07 May 2020 13:26

Homily delivered by Most Rev. Broderick Pabillo, Apostolic Administrator of Manila, 4th Sunday of Easter (Good Shepherd Sunday)


Ang ika-apat na Linggo ng panahong ng pagkabuhay ay tinatawag na Good Shepherd Sunday dahil sa ang paksa ay tungkol sa mabuting pastol.  This is also the World Day of Prayer for Vocation because on this day, we ask the Lord to send us shepherds molded in the heart of Jesus - the Good Shepherd.

Sa Bibliya, ang larawan ng isang lider ay pastol o kaya shepherd. Si Abraham, si Isaac, si Jacob at ang mga anak niya ay mga pastol sa matagal na panahon. Ang pagpapastol ay isang pangkaraniwang hanap buhay sa Israel. Sa ganitong pamumuhay, napakahalaga ang papel ng shepherd. Siya ang gumagabay sa kanyang mga tupa upang sila ay magkaroon ng tubig at damo na mapagpapastulan. Siya ang nagbabantay upang hindi atakihin o kunin ang tupa ng mababangis na hayop. Siya ang nangangasiwa na hindi kumalat ang tupa at wala sa kanila ang mawala. Siya ang nag-aalaga sa mga napipilay o sa mga mahihina.So, the shepherd is the guide, the protector, the healer and the one who gathers the flock. Thus, in the Bible, the leader of the people is presented as a shepherd. The leader of the people whether it be the king, the priest or the officials in the court should be concerned to provide for the people, to protect them from their enemies, to keep them united as a people, and to take care of the weak and the oppressed. If the shepherd is good, it goes well with the flock. If the leader is good, it goes well with the nation.

Moments of crisis, we feel the…of our leaders – business leaders, political leaders, religious leaders from all levels even the barangay leaders and the parents who are leaders of their families as well. The difficult times show which so-called leaders really help the good of the people at heart which are ready to go out of their way to protect and guide the people or which leaders think only of themselves or do not care much about their responsibilities.

This is also true in this coronavirus pandemic. We see what kind of leaders we have not only here in the Philippines but in other countries as well. Not only among political leaders but also among business and religious leaders as well. The consequences of their leadership or lack of it are enormous.  It could spell the health and even the lives of their people. Their decisions impact the economic well-being of their constituents. They can make the lives of the people hard or healthy in the long run. And in this age of social media, the actions of the leaders can easily be scrutinized and compared with others.

There are so many leadership textbooks and books, we will not go through them. Let us allow the Word of God this Sunday to guide us in our reflections on leadership.

Ngayong Good Shepherd Sunday, hindi naman natin susuriin ang mga leaders natin sa homiliyang ito. Tinatawag ang ating atensiyon sa Good Shepherd na walang iba kundi si Hesus mismo. Siya ang papansinin natin. Paano ba siya naging mabuting pastol. Anu ano ang katangian ng kanyang leadership? Tayo na ang tumingin pagkatapos ng misa sa mga leaders natin. Are they up to the standards of the leadership that Jesus the Good Shepherd presents to us?

Maliwanag sa ating Ebanghelyo na ang Good Shepherd ay transparent. Wala siyang tinatago at hindi siya gumagawa ng liku-likong paraan. Dumadaan siya sa pintuan at hindi tumatalon sa pader. Kilala siya ng tagapagbantay ng pintuan. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kanilang pangalan at dahil sa transparent siya at malapit siya sa kanila, kilala ang kanyang tinig ng mga tupa

In times of crisis, people long for leaders who are transparent. They have confidence when they see their leaders doing the right things and there are no hidden agenda behind their decisions. Transparency is very much promoted when the leaders are clear in the instructions and directions that they give.

Nakita natin ito kay Pedro sa ating Unang Pagbasa. Ang kanyang mga salita ay straight to the point, “Let the whole house of Israel know for certain that God has made both Lord and Christ. This Jesus whom you crucified.” Walang paliguy ligoy. Diretso ang kanyang salita kahit na may tamaan pa dito. At noong tinanong siya, “Kapatid, ano ang dapat naming gawin?” Diretso din ang sagot niya, “Repent and be baptized. Everyone of you in the name of Jesus Christ for the forgiveness of sins.”  His directions were so ambiguous that the people got his message loud and clear. Marami ang nakapag-decide agad. Higit na tatlong libo ang nagpabinyag sa araw ding yun.

Matutulungan ng mga leaders ang mga tao kung maliwanag ang kanilang paliwanag. Napakaraming paliwanag na malalabo. Ang dami na sinasabi na hindi naman kaugnay sa ibig nilang sabihin. Alam natin to, madalas tayong ma-expose sa social media. Ang daming paliwanag na malabo. Mas nakakagulo pa. Ito ba ay dahil sa lito rin ang nagsasalita? O may iba siyang agenda na hindi niya masabi ng diretso o hindi mahalaga sa kanya na maging maliwanag siya. Ibg sabihin hindi mahalaga sa kanya ang mga tao kung maintidihan siya o hindi.

Isa pang mahalagang katangian ng mabuting pastol ay siya ay nangununa. The good shepherd does not push the sheep to a direction, he leads the way because the sheep trust him, they follow behind him. They trust him because he goes first where he wants the sheep to go. Ika nga, he walks the talk. Isang salita na hindi na natin gaanong ginagamit sa leader ngayon ay ruler. Ang leader ay ruler. Alam natin ang salitang ruler sa school o sa opisina. Ito ay ginagamit natin bilang panukat, one inch ba o five centimeters? Ganyan din dapat ang leader. Siya ang ruler. Hindi yung tagabigay ng utos kundi siya yung sukatan. Yung sinusundan, yung ginagayahan. Ilan ba sa mga leaders natin ang gusto nating gayahin? Gayahin sa kanyang ugali, sa kanyang pamumuhay, sa kanyang pananalita?

Sa ating Ikalawang Pagbasa, sinabi ni San Pedro, “Christ suffered for you leaving you an example that you should follow in his footsteps.” Conscious si Jesus sa kanyang role as leader that is why when he calls his disicples he says, “Come follow me.” Hindi lang ito siguro sundan niyo ako pero tularan niyo ako. Kaya narinig natin si Hesus ay ininsulto. Hindi siya nang-insulto. Nung siya’y pinahirapan, hindi siya nagbanta. Nagdusa siya kahit wala siyang kasalanan. Kaya sabi ni San Pedro, maging handa rin dapat tayo lalo na kung wala tayong kasalanan. So, he wrote, “If you are patient when you suffer for doing what is good, this is a grace from God.” 

So, who is a leader? Who is a good shepherd? The one who is transparent. The who is clear in his instructions. The one who sets himself as an example to follow, he leads the way.

May isa pang katangian na napakahalaga sa isang leader. Bakit ba siya leader? Anong dahilan sa kanyang pagiging leader? Hindi upang makinabang sa kanyang posisiyon. Hindi para sa kanyang sarili. Jesus clearly said, “I have come that they may have life and have it abundantly.” Siya ay naparito para magkaroon tayo ng buhay hindi para sa kanyang sarili para sa kanyang tupa.

Katatapos lang natin ng Mahal na Araw. Pinaalaala sa atin kung paano natin nakuha ang buhay na maka-Diyos – sa pag-aalay ni Hesus ng kanyang sarili. We are once again reminded by his wounds, we were healed. Yan ang…test ng tunay na leader. Siya ba ay handing magbigay ng buhay para sa iba? Handang mag-sakripisyo para sa iba? Sinu ang nakikinabang sa kanyang pagiging leader? Siya ba o ang mga taong pinamumunuan niya? Kung ihambing natin ang ating mga leaders kay Jesus na good shepherd, malayo pa sila sa kanyang standard kahit na sa mga leaders sa simbahan mismo.

Kaya ngayon ay Day of Prayer for Vocations. In the Church, instead of just lamenting at the leadership of our bishops and priests, let us pray and pray hard that they may continually set their side on Jesus as their example.

We are also praying this Sunday that God may send good shepherds to this Church.  Napakaraming aanihin kakaunti ang mag-aani. Magdasal kayo sa may-ari ng ubasan na magpadala pa ng mga manggagawa sa kanyang bukirin.

Lord, send us good shepherds, make our shepherd good shepherds. Give us more shepherds for your church. (RCAM-AOC)

ENGAGE WITH US

Please, enter your name
Please, enter your phone number
Please, enter your e-mail address Mail address is not not valid
Please, enter your message
Copyright © 2020 Roman Catholic Archdiocese of Manila. All Rights Reserved.
Privacy Statement | Terms of Use | Disclaimer