Tuesday, 28 January 2020 08:39

Homily delivered by His Eminence Luis Antonio G. Cardinal Tagle during the Misa ng Bayang Pilipino for the 7th Philippine Conference on New Evangelization at the Smart-Araneta Coliseum on January 28, 2020, at 8 a.m.


Mga minamahal na kapatid sa pananampalataya magpasalamat po tayo at magpuri sa Panginoon sa magandang araw na ito at tayo ay kanyang tinipon bilang isang sambayanan. At welcome po sa PCNE number seven. (crowd claps)

At para po doon sa nandiyan hindi ho kayo tinatalikuran. Kasama ho kayo diyan….salamat po.

Nagpapasalamat po tayo sa mga kapatid nating bishops na kasama po natin sa umagang ito. At nararapat lamang na ang PCNE sa taong ito ay nakaugnay sa taon na idineklara ng ating mga obispo.

 His Eminence Luis Antonio G. Cardinal Tagle delivers his homily during the Misa ng Bayang Pilipino for PCNE 7 at Smart-Araneta Coliseum on January 28, 2020.
Photo by Eric Paul Guanlao l View Photogallery

 

A year of dialogue in harmony na may mga sangkap, ecumenical dialogue ang atin pong pakikipag-kapwa kalooban sa mga kristiyano na hindi katoliko. Gayun din interreligious dialogue ang ating pakikipag-kapwa kalooban sa mga taong hindi kabilang sa relihiyong Kristiyano. At ating pakikiisa sa mga indigenous peoples. Yung mga tinatawag nating mga katutubong Pilipino, ang kanilang kultura at ang kanilang pinahahalagahan sa buhay.

Kaya ang tema ng PCNE number 7 ay, ‘At Sino ang Aking Kapwa?’ Kasi minsan ang tingin natin sa iba sa atin hindi na kapwa basta iba yan, iba. Pero Makita ang kapwa, kapatid pati ang aking sarili. Kaya minarapat po na ang pagbubukas na misa ay pagpapasalamat sa Diyos sa Mahal na Ina bilang Ina ng Simabahan. Ang ina na nag-uugnay sa ating lahat. Ang ina na ibinigay ni Hesus para maging ina natin at tinaggap niya tayo bilang kanyang mga anak.

Ang Unang Pagbasa ay mula sa aklat ng Genesis. Nakakalungkot pumasok ang kasalanan noong wala pang kasalanan. Parang nanabik si Adan na makita si Eba. Regalo sila sa isat isa.

Sabi nga ni Adan noong nakita si Eba, “Sa wakas, sa wakas, buto ng aking buto laman ng aking laman kapwa-tao kita.”

E, pumasok yung tukso, sabi nung ahas, “Pag kumain kayo ng bunga ng punong yan, kayo’y magiging parang Diyos

E, nakakaakit maging Diyos. Hindi na ako tao, hindi ko na kayo kapwa. Diyos na ako at nung tumikom na nga hindi naman sila naging Diyos. Nakita nila hubad sila.

At ang ating Pagbasa pinapakita ang bunga ng kasalanan. Kung yung dati yung lalaki tuwang tuwa binigay sa kanya ng Diyos ang babae, ngayon,  sinisisi niya yung babae. Sabi niya sa Diyos, “E, kaya naman ako kumagat dun sa bunga yang babaeng binigay mo na yan, yan, yan ang may kasalanan ba’t ba binigay bigay mo pa yan.”

Yung babae naman nung tinanong ng Diyos, bakit mo ginawa yan. “E, kasi ito ang naging ng ahas na ito eh, yan, yan.” Nagsisisihan na nawala na ang pagkaka-ugnay.

Ang regalo naging salot. Ang naging tingin na sa regalo ay perwisyo. Pero mabait pa rin ang Diyos bagama’t sila ay nagkasala, sila ay dinamitan at sabi po ng Unang Pagbasa, “Ang tinawag sa kanyang asawa ay Eba dahil siya ang ina ng mga buhay, ina ng sangkatauhan.

Sino po ang naging unang anak ni Adan at Eba? Adan junior. (crowd laughs) Seryosa ka ba? Sino ho? Sino ang naging unang mga anak nitong si Adan, tao at Eba, ina ng mga buhay? Si Cain at Abel. Kayo talaga kailangan pang anuhin. Magkapatid. Ano ang ginawa ni Cain? Dahil sa selos pinatay si Abel.

Mga kapatid ang unang krimen na nakasulat sa Bibliya ay pagpatay na ginawa ng kapatid. Ang unang krimen ay ang pagsira ng kapatiran. Kapatid ang pumapatay sa kapatid.

Parang hindi sila nanggaling sa iisang ina. At yan ay ipinamana nang ipinamana. Hanggang ngayon naman e, magkakapatid nag-aaway dahil sa kapirasong lupa. And one square meter lang naman yung lupa pero pag sinabi mo ba’t kayo nag-aaway diyan? Hindi po, hindi po lupa ito. Ang pinag-aawayan po naming ay prinsipyo. Ha? Prinsipyo ba ‘yon na ang kapatid mo kadugo mo ay kaya mong ipagpalit sa kapirasong lupa. Yan ba ang prinsipyo? Kaya pala nagkakawindang windang ang mundo. Yan ang prinsipyo. Wala nang kapatiran. Walang kapwa. Walang ugnayan kahit na kadugo pwedeng patayin.

Salamat kay Hesus sa Ebanghelyong narinig natin bago siya mamamatay alam niya kung papaano mangungulila ang kanyang ina. At hindi niya hahayaan na ang kamatayan ay umuwi sa ganitong paghihiwa-hiwalay. Sa paanan ng krus ng kamatayan naroon ang kanyang ina at ang alagad na minamahal niya kasama rin ang ilang kababaihan. At sabi ni Hesus, “Ginang narito ang iyong anak” at sa alagad niya, “Narito ang iyong ina.

Ang nasira ng kasalanan ang sinira na kapatiran at ugnayan ngayon binubuo ng isang mamamatay nag-aalay ng buhay upang ang mga nagkawatak-watak ay mapanumbalik. Kaya sabi nila sa paanan ng krus ni Hesus bumukal ang bagong pamilya. Pamilya na hindi na lamang nakabatay sa dugo kundi sa kalooban ni Hesus na tayoý magturingan ng magkakapatid sa iisang Diyos ama at ngayon sa kanyang ina.

Sino ba ang nanay ni Hesus? Sino ba ang kanyang mga kapatid? Ang sagot ni Hesus, ang nakikinig sa Salita ng Diyos at tumutupad nito ay aking ina, kapatid na lalaki, kapatid na babae.

Sa ilalim ng patnubay ng ating iisang Ama, matuklasan nawa natin muli ang kapatiran ang pagiging kapwa.

At sa Mahal na Ina, ang ina makilala natin ang bawat isa bilang kapatid sa iisang pamilya. Tama na, tama na, huwag ng palaganapin ang ipinamana ni Cain. Ang tanong ng Diyos, “Nasaan si Abel, nasaan ang kapatid mo?” ang sagot ni Hesus, “Narito ang iyong ina. Narito ang iyong kapatid. Mamili tayo, ano ang ipalalaganap, yung unang krimen o ang mapagligtas na kilos ni Hesus?

Atin pong isaalay sa Mahal na Ina hindi lamang ang PCNE kundi ang paghahanap ng mundo sa tunay na kapatiran at pagkakapwa tao.

Nagpapasalamat po ako sa mga taga Diocese of Imus kay Bishop Rey at sa mga nag-Caracol. Ang atin pong imahen ang Nuestra Señora del Pilar, ang Patrona po ng Parokya ng Imus at ng Diocese of Imus. Ako po’y lumaki doon sa parokyang yun, Nuestra Seña del Pilar. At ang kuwento po ay hindi pa umaakyat sa langit si Maria buhay pa siya dito sa lupa, ang mga alagad na kanyang mga anak na ngayon na inihabilin ni Hesus sa kanya ay lumalakad na sa misyon. At nagpapaalam daw sa kanya bago umalis.

Si Santiago apostol ay nakarating sa España hindi sa España boulevard kundi doon sa Spain. At hindi naging mabunga ang kanyang misyon. Pagod na pagod na raw si Santiago at ang mga kasama niya at gusto nang sumuko. At isang gabi natutulog sila doon sa ilog…ay nakarinig sila ng awitan ng mga anghel at nung tumingin sila sa taas ay ankita nila ang Mahal na Ina, nakaupo sa isang Pillar bitbit ng mga anghel at sinabi ng Mahal na Ina kina Santiago Apostol, bumangon at ituloy ang misyon na tinanggap nila mula kay Hesus.  At nagsabi na ibig niya na mayroong simbahan na maitayo doon. Yun po ngayon ang Zaragosa sa Zaragosa, Spain. Nandun ang Basilica ng Nuestra Señora del Pilar.

Ina na sumusubaybay sa mga anak niya na ibingay sa kanya ni Hesus at subaybay na may kasamang encouragement, ituloy niyo ang misyon na tinanggap niyo mula sa aking anak. Kaya sa Mahal na Ina, Ina ng sambayanan sa kanyang pangalang Nuestra Señora del Pilar atin pong ihabilin ang ating sarili at ang pagkakaisa ng sangkatauhan. (Archdiocesan Office of Communications/RCAM-AOC)

ENGAGE WITH US

Please, enter your name
Please, enter your phone number
Please, enter your e-mail address Mail address is not not valid
Please, enter your message
Copyright © 2017 Roman Catholic Archdiocese of Manila. All Rights Reserved.
Privacy Statement | Terms of Use | Disclaimer