Saturday, 25 January 2020 08:55

Homily delivered by His Eminence Luis Antonio G. Cardinal Tagle during Mass for the 400 Years of the Colegio de San Juan de Letran at the Manila Cathedral on January 24, 2020, at 3 p.m.


Mga minanmahal na kapatid sa pananampalataya, tayo po ay magpuri at magpasalamat sa Diyos sa napakagandang araw na ito.

Magpasalamat din po tayo sa kanya dahil tinipon niya tayo, pinagsama-sama niya tayo bilang isang sambayahan na nagpapahayag ng mga magagandang bagay na ginawa ng Diyos sa salit-saling lahi. ‘Yan ang diwa ng panalangin ng Mahal na Ina. At ýan din po ang diwa ng ating pagdiriiwang.

Salamat sa Diyos salamat din po sa Order of Preachers mayroong San Juan de Letran. 400 years na po. (crowd claps)

Salamat sa dalawang maliliit na eskuwela na nagsanib para maging Colegio de San Juan de Letran.

At sa umpisa palang ang San Juan de Letran ay para sa mga werfanos. Sa mga, ano yun? Orphans. Sa mga, ano sa tagalog ang orphan? (crowd answers) Ulila. Lalo na ang mga anak ng nasa military service nung panahong yaun.

Binuksan ng Colegio de San Juan de Letran ang handog ng bagong buhay, dangal, paglago sa mga taong kung walang mag-aalay sa kanila ay ang tingin sa sarili, kamiý wala na, hanggang dito na lang kami. Nasa ugat ng Colegio ng San Juan de Letran ang puso at pagtulong, pagyakap sa mga ulila, inulila at nag-iisa. Kasama yan sa ugat at sana lagi yang kasama sa lahat ng sanga at magiging bunga.

Pwede malaman sino po sa inyo ang nandito na sa Intramuros 400 years ago? Ah wala. Sayang. Magbibigay pa naman sana si Father provincial ng 400,000.00. E, wala. So, Father ok na. You can relax.

Pero napakaganda po na sa pagpapasinaya ng napakayaman ng misyon, misyon ng Kolehiyo ng San Juan de Letran dumadalaw muli sa kanyang orihinal na tahanan walang iba kundi Intramuros ang Nuestra Señora del Santisimo Rosario La Naval de Manila. (crowd claps)

Naunang nanirahan dito sa Intramuros sa unang Santo Domingo Church. At dahil nga po sa gera siya ay inilikas, salamat naman at siya ay inilikas sa UST hanggang siya ay nailuklok sa kanyang pangkasalukuyang tahanan sa Shrine ng Santo Domingo sa Queon City subalit dito sa Intramuros unang nanirahan. At mula noong Second World War, eto siya dumadalaw muli. Welcome home Mama Mary, welcome home! (crowd claps)

His Eminence Luis Antonio G. Cardinal Tagle crowns the image of Our Lady of the Most Holy Rosary, La Naval de Manila during Mass for the 400 Years of the Colegio de San Juan de Letran at the Manila Cathedral on January 24, 2020. l Photo Credit: Angelo Mangahas

 

Ang yaman po ng ating pagdiriwang. At samantalang tayoý nagsasaya at nagagalak, parang naririnig ko ang mga nagsimula ng Kolehiyo de San Juan de Letran, gayun din ang Mahal na Ina na ang ating pagdiriwang at pagsasaya ay hindi paglimot, hindi pagkalimot sa mga kapatid natin na sa oras na ito ay nangungulila lalu na po ang mga naaapektuhan ng Taal Volcano.

Kaya inaanyayahan ko po kayo na tumahimik sandal  at ipanalangin ang lumilikas, ang mga nawalan ng kabuhayan at yaung mga tumutulong sa kanila at maaaring naghihirap din sa mga oras na ito.

Salamat po. Alam ko po na marami pang buwan ang maaaring igugol lalo na ng Order of Preachers at ng malaking sambayahan, komunidad ng Kolehiyo de San Juan de Letran sa pagninilay ng napakalaking biyaya na ito.

Ibig ko lang pong baybayin, sundan ang tatlong Pagbasa at ikonekta ito sa pamana sa atin ng Nuestra Señora de Santisimo Rosario La Naval de Manila na kilala na matatakbuhan at sa kanya ngang pananlangin ay sinasabing nasugpo ang pag atake ng mga Dutch forces at nasalba hindi lamang ang Manila kundi ang Pilipinas.

Si Maria, ang kanyang panalangin, dun po ako tututok at harinawa ang San Juan de Letran na dinadalaw ng Mahal na Ina at makikitulog ngayon gabi sa Letran, sana turuan niya tayo panalangin, manalanign.

Ano nga ba ang panalangin? Ang panalangin ay pakikipag-ugnay sa Diyos. Ang panalangin ay pakikipag-kapwa kalooban sa Diyos. Ang panalangin ay pagtatakbo ng dalawang kalooban, dalawang loob. At ito ay nagsisimula sa Diyos hindi sa atin. Siya ang unang lumalapit. Siya unang ibig makipag-ugnay sa atin. Nasa sa atin na ngayon kung tayoý magbubukas ng ating loob sa kanya. Kung tayo’y magtutuloy na makipag-ugany sa kanya. Wala nang tanong tungkol sa parte ng Diyos. Ibig niyang kaugnay tayo. Tayo ba? Tayo ba’y makiki- ugnay sa kanya sa tinatawag na panalangin?

Ang tatlong Pagbasa ay may paalaala tungkol sa panalangin lalo na ang Mahal na Ina.

Una, kayong mga estudyande dito makinig kayo. Kung meron kayong papel at lapis o ballpen pakisulat kasi may quiz mamaya.

Ang una po mula sa Aklat ni Propeta Zacharias. Ang ganda ang Diyos ay mananahan sa piling mo. Wow! Ang Diyos darating at sasamahan ka. Ganoon nagsisismula ang pananlangin, ibig ng Diyos mapasa-atin. At ano ang tamang tugon? Sabi po dito manahimik sa harapan ng Panginoon pagkat siyaý tumindig mula sa kanyang temple. Kapag ang dumarating sa iyo ay ang Diyos na parang iniwanan niya ang temple niya sa langit at ikaw ang pinupuntahan, paano ka tutugon? Ano ang panalangin? Katahimikan. Hindi yung katahimikan ng taong walang pakialam. Hindi yung katahimikan ng taong galit.

May mga bahay na kahit na sa kainan tahimik. Huwag nyong sabihin na kaya kayo tahimik ay nag-re-retreat ang inyong bahay. Tahimik kami kasi nananalangin. Kalimitan kaya tahimik magkaka-away. Hindi nagpapansinan. Hindi ganoon ang katahimikan ng nananalangin. Ito ay ang katahimikan ng isang namamangha. Isang hindi makapaniwala na siya ay dinalaw ng Panginoon.

Naalaala ko po nung ak’y batang pari, nagkaroon ng pagkakataon na humarap kay Pope John Paul II. Nung in-announce yun nagmemorize na ako ng linya. Ito ang sasabihin ko at medyo kinakaba-kabahan na sabi, ayan na, nandyan na, nandyan na. bumukas na yung pinto lumabas ang Papa at ako yung unang nilapitan. Lahat ng hinanda ko, lahat ng minemorya ko nawala. Pero dapat lang, dapat lang. May mga pagkakataon lalo na ang malalalim na pagdalaw ng biyaya, ang panalangin katahimikan.

Sa mundo na nagmamadali lahat magsalita, sa mundo na lahat may opinyon, sa mundo na ang tingin ng bawat isa tama ako, paingay ng paingay at hindi na nakikita ang pagdalaw ng Diyos. Huwag tayong matakot mautal, mawalan ng salita at manahimik.

Colegio de San Juan de Letran, sana itong darating na taon maraming pagkakataon ng katahimikan sa harap ng Diyos na ibig manahan sa piling natin.

Ang ikalawang katangian ng panalangin sabi po sa Gawa ng mga Apostol, pagkatapos umakyat sa langit ni Hesus ang mga alagad niya ay bumalik sa Jerusalem at nandun sila sa silid sa itaas. The upper room, the Cenacle kung saan nila hinintay ang pagdating ng Espiritu Santo. At doon sila nanalangin kasama si Maria, ang ina ni Hesus.

Ano kaya ang panalangin ni Maria kasama ang mga alaagad habang hinihintay ang Sspiritu Santo? Ako po ay may hula. Siguro yung kanilang panalangin kasama si Maria ay panalangin ng pag-alala. Memory.

Di ba sabi po sa Ebanghelyo, maraming bagay ang itinago ni Maria sa kanyang puso at kanyang pinagnilay-nilayan. Mga bagay na naranasan niya tungkol kay Hesus.

Palagay ko noong nandun sila sa upper room, sina Pedro, Andres, si Juan, si Santiago, nagtatanong kay Maria, “Maria, Inang Maria, sino si Hesus?” Ikaw bilang ina at palagay ko lahat ng laman ng puso ni Maria na walang iba kundi si Hesus ay kanyang ipinahayag.

That’s part of prayer. That’s part of the prayer of Mary. A prayer of remembering. A prayer focused on memories of Jesus.

At aking pasinta, pasintaha, wow ha, palalim ng palalim ang ating pananagalog. Ang aking pong  pakiwari dito sa mga ikinuwento ni Maria tungkol kay Hesus nandiyan ang Joyful Mysteries. Nandiyan ang Sorrowful Mysteries. Nandiyana ang Mysteries of the Light at nandiyan din ang Kaluwalhatian ni Hesus.

Mga kapatid, ano ba ng laman ng puso natin? Kapag binuksan ang puso ni Maria alaala ni Hesus. Puso na lagging nananalangin kasi ang laman ay Hesus. Hesus na iniisip, Hesus na iniaalaala

Tayo kaya pag binuksan ang ating puso, ano ang makikita? Cholesterol, mga taba na nanigas hindi dahil sa lechon, naku, naglalaway ako. Hindi dahil sa Chicharon, naninigas yung taba dahil sa galit, sa poot, sa inggit, sa ambisyon, sa pagnanasa ng hindi maganda sa kapwa. Yan ang nagpapatigas ng mga ugat pati ang puso hindi na pumipintig, walang buhay. Ang pusong nananalangin laging buhay dahil ang alaala ay si Hesus.

At panghuli po, o, ano yung una? Silence. Yung ikalawa, memory. At yung ikatlo po batay sa Ebanghelyo, ang panalangin ni Maria ay panalangin ng isang tapat na tao na nagkikilatis ng kalooban ng Diyos para sa kanya. Discernment

Sa panalangin sa pakikipag-ugnay ni Maria sa Diyos sa pamamagitan ng angel, luminaw sa kanya ano ang kanyang bokasyon. Ano ang tawag sa kanya ng Diyos. Ano ang kanyang misyon. At nung sa panalangin, unti-unting lumilinaw ang gusto ng Diyos sa kanya, umuwi sa pagtugon, “Narito ang alipin ng Panginoon, maganap sa akin ayon sa wika mo.” Mahalagang bahagi yan ng prayer pakikipag-ugnay sa Siyos upang matuklasan ko ang plano ng Diyos sa akin.

Usung uso ngayon ang mga planning. Minsan mas mahaba pa yung planning sa execution. Tapos na nga yung i-e-execute hindi pa tapos ang planning. Hindi naman masama yang planning pero sana ilagay sa diwa ng panalangin at maiiba ang …planning, it becomes discernment of God’s will. At kapag nagging discernment minsan yung plano aaminin natin maganda nga pero parang hindi iyan ang gusto ng Diyos.

So, dear friends, sa Colegio de San Juan de Letran sana itong taon na ito will be devoted to prayerful discernment. After 400 years, where is God calling our community? To what mission is the lord leading us?

Yun po ang tatlo: silence, memory, discernment. Ganyan nanalangin si Maria. Sana lahat po tayo bilang kanyang mga anak at lalu na tayo dito sa Intramuros at higit sa lahat ang Kolehiyo de San Juan de Letran, may you be a community of prayer patterned after the heart and spirit of the prayer of Mary.

Tayo poy tumahimik sanadali at hilingin sa Panginoon ang Espiritu Santo na magtuturo sa atin papaano tunay na maki-ugnay, panalangin sa Diyos. (Archdiocese of Manila – Office of Communications/RCAM-AOC)

ENGAGE WITH US

Please, enter your name
Please, enter your phone number
Please, enter your e-mail address Mail address is not not valid
Please, enter your message
Copyright © 2017 Roman Catholic Archdiocese of Manila. All Rights Reserved.
Privacy Statement | Terms of Use | Disclaimer