Saturday, 18 January 2020 18:37

Homily delivered by His Eminence Luis Antonio G. Cardinal Tagle during the Novena Mass for the Feast of Santo Niño at the Archdiocesan Shrine of Santo Niño de Tondo on January 17, 2020, at 7 p.m.


Mga minamahal na kapatid sa pananampalataya, tayo po ay magpasalamat, magpuri sa Diyos na siyang nagtipon sa atin bilang isang sambayanan ngayong huling araw ng ating pagnonobena bilang paghahanda sa kapistahan ng Santo Niño.

Pwede pong malaman dahil tayo po ay nasa Archdiocesan Shrine, Dambana ng Arkidiyosesis.

Pwedeng malaman sino po sa inyo ang galing sa iba pang parokya at sisimba dito ngayon? Pakitaas ho ang kamay. A, maraming salamat po! Talagang Archdiocesan Shrine po tayo. Hindi lamang ang Parokya ng Santo Niño de Tondo kundi galing pa sa iba’t ibang mga parokya.

His Eminence Luis Antonio G. Cardinal Tagle
Photo by Eric Paul Guanlao/RCAM-AOC
View Photogallery

 
Welcome po, welcome dito sa ating Archdiocesan Shrine of the Santo Niño.

Ang atin pong mga Pagbasa sa araw na ito ay may malaking sinasabi tungkol sa atin pong pagkilala kay Hesus. Ang kanyang ngalan Hesus nagliligtas ang Diyos.

Sa Unang Pagbasa mula sa Unang Aklat ni Samuel, mayroong hiling ang bayan kay Samuel. Humihingi sila ng isang hari. Gusto nila mayroong tao, hari na mamumuno sa kanila. At ano ang dahilan? Sa Pagbasa ay nakita natin na ang dahilan ay napakasimple. Yung ibang bansa mayroong hari. E, di gayahin natin sila. Mayroon silang hari, e, di tayo rin dapat may hari.

Ayaw ni Samuel kaya nagreklamo siya sa Diyos. Ano ang sagot ng Diyos?

Sabi ng Diyos, Samuel, ako ang tinatanggihan nila. Parang ayaw ng bayan na ako ang hari. Gusto nila ibang hari katulad ng hari sa ibang bansa. Tayo namumukod tangi, ang bayang Israel ang hari ng Israel ay ang Diyos pero ayaw na ng tao. Gusto gayahin yung iba na mayroong sariling hari. Gaya gaya. Makasunod lang sa moda. At para makasunod sa moda, pati ang Diyos na tunay na hari ng langit at lupa at hari ng bayang Israel, tinatanggihan na. Bakit? Gaya gaya! Ginagawa nila dun e, gawin din natin. Parang napakababaw na pagpili at dahil sa ganyang kalakaran pati ang Diyos tinanggihan.

Mga kapatid, itong Unang Pagbasa ay nangyayari pa rin sa ating panahon. Bagamat tayo nakapupuno ng simbahan at alam ko bukas ang daming sasali pa sa prusisyon at sa araw ng Linggo, ang daming makikipiyesta, sisimba, magpapabinyag. Pero huwag tayong maging mapagmataas. Aminin natin may tukso lagi na ang Diyos ay palitan ng ibang hari.

Kapag iwinagayway na sa ating harapan ang pera, naku po, baka ang tunay na Diyos palitan na sasambahin na ang pera.

Kapag nagkaroon ng pagkakataon sumikat, maging makapangyarihan baka pati ang Diyos sasabihin natin, tumabi-tabi ka nga diyan. Sayang ang pagkakataon parang mas masarap sundan ang karangyaan, ang kapangyarihan.

Huwag natin sasabihin ang nangyari sa Israel hindi mangyayari sa amin, hindi po. Tayo ay magpakumbaba natutukso tayo araw araw palitan ang Diyos.

Nakuwento ko sa inyo yata nagkumpil ako sabi ko sa mga batang kukumpilan, pagkatapos ng kumpil dapat makita sa kanila na sila ay kumakapit kay Hesus, sumusunod kay Hesus.

Sabi ko “nauunawaan ba ninyo?“

“Opo, bishop.”

 Sabi ko, “sige nga, ano ang mas mahalaga, pag-aaral o pagbubulakbol?”

“Pag-aaral po.”

Wow! Talaga naman! Pinipili ang tama.

“Ano ang mas mahalaga, manood ng TV o magdasal?

“Magdasal po!”

Wow! Talaga naman! Naihanda mabuti ng katekista.

Tas sabi ko, “ano ang mas mahalaga, Misa o 30 million dollars?

“30 million dollars.”

Gusto kong i-cancel yung kumpil, e. O kaya lakasan ang pagsampal. Buti wala nang sampal sampal ngayon.

O, kayo tatanungin ko. Sino ang pipiliin nyo, ang Diyos o 100 million dollars? Parang nanghihinayang….

Ganun ba talaga? Ganun? Ulitin ko ho.

Huwag na baka sabihin nyo niloloko ko kayo. Pero di ba may dumarating na pagkakataon na ang tunay na Diyos parang napakadaling bitawan at hihingi tayo, gayahin natin sila. Iba ang kanilang hari bakit tayo mananatili sa Diyos bilang hari.

Pero sa Ebanghelyo at sa ating Archdiocesan Shrine makikita natin hindi nagsawa ang Diyos. Ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak. Ibang uring hari.

Sa Ebanghelyo narinig natin taung-tao subalit tunay na anak ng Diyos. Diyos pa rin ang naghahari subalit sa pamamaraang makatao at ang kanyang paghahari ay kakaiba, nagpapatawad ng kasalanan. Hindi lamang kaaway na may armas, kaaway na may pera at kapangyarihan. Ang kanyang nilulupig ay kasalanan. Walang ibang hari na kaya na malupig ang kasalanan.

At ang tugon sa kanya bilang hari hindi subol, hindi pagpapalapad ng papel. Ang hinihingi lang niya pananampalataya.

Nung nakita niya ang pananampalataya nung paralitiko at nung mga kaibigan, naghari ang Diyos. Ang karamdaman, ang kasalanan ay napatawad. At nanumbalik hindi lamang ang kalusugan kundi ang karangalan, ang dangal at buhay sa sambayanan ng taong may karamdaman. Yan ang paghahari ng Diyos sa pamamagitan ni Hesus.

May humanga sabi nila, hindi pa kami nakakikita ng ganito. Subalit meron ding nainis. Ang paghahari ni Kristo ay paghahari ng isang anak, isang sanggol. Kaya ang kanyang paghahari ay hindi naayon sa patakaran ng paghahari ng mundo subalit mas malalim, mas laganap, mas nanunuot dahil kasalanan, kamatayan ang kanyang nilulupig at napagtatagumpayan.

Si Hesus naging bata kahit trenta anyos, trentaý tres anyos, bata. Bukas sa kanyang ama, bukas sa mabababang kapwa tao at sa kabukasan sa ama kabukasan sa kapwa, naghahari ang kabanalan ang buhay at pagpapatawad ng kasalanan.

Mga kapatid, ito po ang naririnig kong tanong ng Santo Niño sa atin. Hahayaan nyo ba na ako ang maghari sa inyo? O papalitan din ba ninyo ako?

Sa piyesta po ng Santo Niño at sa ating debosyon, sana ho, sana talagang ang paghahari ni Santo Niño ang ating kilalalanin. E, baka mamaya piyesta ni Santo Niño lasingan lang ng lasingan. Yan ba ang paghahari ng Santo Niño? Piyesta nga ng Santo Niño, iinom mag-iinit ang ulo magbubugbugan. Yan ba ang paghahari ng Santo Nño?

Huwag palitan ng ibang hari ang Diyos. Huwag palitan ng ibang hari ang Niño na siyang nagdadala talaga ng tunay na kagalingan, paghihilom at tagumpay sa kasalanan at kamatayan.

Tayo poý tumahimik sandali at hilingin ang biyaya ng malalim na pananampalataya para hindi natin itakwil at ipagpalit si Hesus bilang tunay nating hari. (Archdiocesan Office of Communications – RCAM AOC)

ENGAGE WITH US

Please, enter your name
Please, enter your phone number
Please, enter your e-mail address Mail address is not not valid
Please, enter your message
Copyright © 2017 Roman Catholic Archdiocese of Manila. All Rights Reserved.
Privacy Statement | Terms of Use | Disclaimer