Thursday, 09 January 2020 09:16

Cardinal Tagle: Gift, Mission and Devotion rooted in God’s love


Manila Archbishop Luis Antonio G. Cardinal Tagle, concelebrated at the Midnight Mass of the Traslacion for the Feast Day of the Black Nazarene. The mass was presided by Msgr. Hernando Coronel, rector of the Minor Basilica of the Black Nazarene, and was held at the Quirino Grandstand last January 9, 2020. While being a concelebrant, the Cardinal delivered the homily for the celebration.

The theme for this year's Traslacion is "Iba't ibang Kaloob, Isang Debosyon, Tungo sa Isang Misyon."

Cardinal Tagle focused on the three keywords of the theme in his homily--Kaloob [Gift], Debosyon [Devotion] at Misyon [Mission].

His Eminence Luis Antonio G. Cardinal Tagle
Photo by Maricar Santos / RCAM-AOC

 

The Cardinal emphasized that devotion will always be rooted in loyalty and honesty. He connected it to Jesus, the Nazarene's, suffering on the Holy Cross.

"Debosyon: ibig sabihin, loyalty. Pag sinabi ko I am devoted to you, ibig sabihin niyan I am loyal to you. Kaya ang salitang devotion ay may kaugat na vow, pero hindi ka namamanata sa isang taon na hindi mo nararamdaman na may mararamdamang kang katapatan dito. Ang kanyang [Hesus] loyalty ay sa Ama. Ang kamatayan Niya ay bunga ng kanyang debosyon, pagiging tapat, masunurin sa Ama."

According to Cardinal Tagle, Jesus himself had a devotion to humanity as He stripped himself of honor and glory to become man according to the plan of God for the sake of the salvation of humanity.

The Cardinal also appealed to the devotees to discover their mission. As a devotee, they have a personal commitment that is rooted in God’s love that will eventually lead to fulfilling their quest as a Christian without the feeling and need to be obliged.

"Si Hesus ay may debosyon sa kapwa tao, sa atin, sa katunayan hinubad nya ang katangian ng pagiging Diyos para makasama natin, para makapiling natin at dahil sa debosyon Niya sa kapwa tao binitiwan Niya ay kanyang karangalan. Debosyon hindi obligasyon, ang tao lang na kumikilos dahil sa obligasyon ay masama ang loob."

"Sabi po sa Ebanghelyo, Si Hesus ay ipinadala ng Ama, isinugo ng Diyos ang kaniyang Anak. Si Hesus ay may misyon mula sa Ama. Bakit isinugo ng Diyos ang anak? Gayon na lamang ang pagibig ng Diyos sa sanlibutan kaya ibinigay niya ang kaniyang Anak," the Cardinal said.

"Ang misyon ni Hesus ay bunga ng debosyon at pagmamahal ng Ama sa atin. Pumarito si Hesus hindi upang mahatulan, parusahan ang sanlibutan. Naparito si Hesus upang iligtas ang sanlibutan. Ang kanyang misyon ay magkaroon ng buhay na walang hanggan ang sanlibutan," he added.

In this Year of Ecumenism, Interreligious Dialogue and Indigenous Peoples, Cardinal Tagle pointed out that it is an opportunity for the faithful to recognize the diversity of their gifts and selflessly use them for one another, motivated by love.

"Ang kanyang debosyon at ang kanyang misyon ay ginawa Niya sa iba't ibang pamamaraan. Ipinakita ni Hesus na marami rin syang kaloob, tulad natin marami din Siyang iba't ibang kaloob."

"Iba-iba ang ating kaloob. Lahat yan kaloob din kay Hesus, at kay Hesus din nakikita ang lahat ng kaloob 'pag ang debosyon ay daan sa misyon.

"Mga deboto, ang debosyon ay umuuwi sa misyon at walang makapagsasabi na hindi ko kaya ang misyon. Hanapin mo ang kaloob na bigay sa iyo at ang kaloob na yan ay palalimin mo sa pagibig. [At] sa pamamagitan niyan ay magtagumpay nawa ang Diyos sa iyong paglilingkod." (Hazel Boquiren and Mio Hermoso / SOCOM – San Juan Nepomuceno Parish

 

ENGAGE WITH US

Please, enter your name
Please, enter your phone number
Please, enter your e-mail address Mail address is not not valid
Please, enter your message
Copyright © 2017 Roman Catholic Archdiocese of Manila. All Rights Reserved.
Privacy Statement | Terms of Use | Disclaimer