Thursday, 09 January 2020 16:22

Homily delivered by His Eminence Luis Antonio G. Cardinal Tagle during Mass for the Feast of the Black Nazarene at the Quirino Grandstand on January 9, 2020, at 12 midnight.


Mga minamahal na kapatid sa pananampalataya, tayo po ay magpasalamat at magpuri sa Diyos sumapit na naman ang pagdiriwang ng Traslacion. Nagpapasalamat tayo sa magandang panahon at sa presensiya ng bawat isa. Papurihan po natin ang Panginoon! (crowd claps)

Sa atin pong pagtitipon na puno ng pananalangin, pasasalamat, atin pong alalahanin na sa ilang bahagi ng ating mundo ay nag-aamba ng panganib ng karahasan at harinawa huwag umuwi sa gera, sa digmaan.

Ipanalangin po natin na maging ligtas ang ating mga kapwa sa Middle East. Humupa ang mga pagnanais na sirain ang kapwa. Humupa ang mga hangarin na maghiganti at ipanalangin natin ang ating mga kapwa Pilipino. Ang kanilang mga pamilya dito na nangangamba, inaaanyayahan ko po kayo na tumahimik ng sandali at mag-alay ng panalangin para sa kapayapaan.

Cardinal Tagle delivers his homily during Mass for the Feast of the Black Nazarene.
Photo by Eric Paul Guanlao / RCAM-AOC
View Photogallery


Mga kapatid, taun taon ang ating Traslacion ay mayroong tema.  Bagamat ang mga Pagbasa ay hango taun taon sa kapistahan ng Pagtatampok o Tagumpay ng Krus ni Hesus, may tema na ating sinusundan. Ano po ang tema sa Traslacion 2020?

Wala ba ho? Meron eh. Ayun na nakasulat dun sa ano, basahin na lang natin. Pwede ho sabay sabay nating basahin. (Crowd reads) Iba’t Ibang Kaloob, Isang Debosyn, Tungo sa Misyon.

Naririnig ko ang tinig ni Bishop Tony Tobias, ang Bishop Emeritu ng Diyosesis ng Novaliches. Salamat Bishop (crowd claps).

Kasama din po natin ang kapwa Pilipino na obispo sa Papua New Guinea, si Bishop Ronnie Santos ng Vincentia

At ating Auxiliary Bishop sa Lingayen-Dagupan si Bishop Fidelis Layug.

At ang dami po natin kasamang mga pari, religious galing sa iba’t ibang dioceses, religious orders at lalu na ang mga layko na naglilingkod sa iba’t ibang parokya at ministry sa iba’t ibang bahagi ng mundo. Tayoý natitipon dahil sa ating debosyon kay Nuestro Padre Hesus Nazareno.

Iba’t Ibang Kaloob, Iisang Debosyon, Tungo sa Iisang Misyon

Ano ang tatlong salita na keywords sa ating tema?

Kaloob, Debosyon, Misyon.

Pinagnilayan ko po ito batay sa ating mga Pagbasa at ang aking atensiyon ay natutok kay Hesus. Siya naman ang sentro ng ating pagdiriwang. Si Hesus na taga Nazareth. Papaano niya isinabuhay ang ating tema?

Simulan ko po sa ikalawang salita. Ano yung ikalawang salita. (crowd answers) Debosyon.

Debosyon. Ibig sabihin, loyalty.

Pag sinabi kong I am devoted to you. Ibig sabihin niyan, loyal ako sa iyo. Loyalty na ipinapakita sa isang araw pagtataya ng sarili. Para ngang panata kaya yung salitang devotion ay may ugat na “vow”. Ako ay nagpanata. Pero hindi ka naman namamanata sa isang tao na hindi ka nakakaranas o nakararandam na ako ay magiging tapat sa taong ito.

At kay Hesus ayon sa mga Pagbasa lalo na sa Ikalawang Pagbasa, ang kaniyang loyalty ay sa Diyos Ama. Mayroon siyang debosyon sa Diyos na tinatawag niyang Ama.

At ayun kay San Pablo, ang kanyang debosyon sa ama ay ipinakita niya sa pagiging masunurin sa ama hanggang kamatayan. Hindi lang ito kamatayan para kay Hesus. Ang kamatayan niya ay bunga ng kanyang debosyon, pagiging tapat, masunurin sa ama.

Pero sinabi din sa Ebanghelyo na si Hesus ay may debosyon, loyalty sa kapwa tao, sa atin. Sa katunayan hinubad niya ang katangian ng pagiging Diyos para maging kapiling natin, maging kaisa natin.

Debosyon ni Hesus sa Diyos. Debosyon niya para sa atin at dahil sa debosyon niya sa kapwa tao, binitawan niya ang kanyang karangalan para lang makapiling tayo. Debosyon hindi oblogasyon. Debosyon, hindi obligasyon. Ang tao na kumikilos dahil lang sa obligasyon masama ang loob. Mabigat ang loob. Gagawin niya ang isang bagay kaladkad ang paa.

Sino dito ang mga estudyante? Pakitaasn ang kamay. Nag-aaral pa kayo? Ano yun? Obligasyon o debosyon? Syon, sana debosyon.

Paggising sa umaga, salamat Lord, papasok na naman ako. Salamat Lord, meron eksamen mag-aaral na naman ako. Ganon kayo di ba? Debosyon.

Mga pari nagmimisa kayo, obligasyon o debosyon? Syon! (crowd laughs)

Nagdadasal ba tayong lahat? Obligasyon o debosyon? Syon! (crowd laughs)

Mga may asawa, nagtratrabaho, nagtatagal, bubuhayin ang pamilya, hindi masama ang obligasyon pero kapag walang obligasyon, Aha! Pag nakatalikod ang asawa parang nakawala. Salamat na lang nagbakasyon ang asawa ko hindi ako nakikita. Ayan! Kaya laging nasasabi magbakasyon ka kaya. Magpahinga ka para maputol ang obligasyon.

Mga kapatid, debosyon at iisa ang debosyon. Debosyon na ipinakita ni Hesus. Debosyon sa Diyos, debosyon sa kapwa. At kahit hindi ako inaasahan ng obligasyon, kapag akoý devoted, gagawin ko kahit hubarin ang karangalan at susunod dahil ang Ama ko ang nagsabi.

Uuwi yan sa ikalawang salita na nasa ikatlo ng ating tema. Ano yung ikatlong salita? Misyon.

Sabi po sa Ebanghelyo, si Hesus ay ipinadala ng Ama. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak. Si Hesus ay may misyon mula sa Ama.

Bakit isinugo ng Diyos ang anak? Sabi po dito, gayun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Ganyan na lamang ang debosyon ng Diyos Ama sa atin. Pati ang kanyang bugtong na anak ibinigay niya.

Ang misyon ni Hesus ay bunga ng debosyon at pagmamahal ng Ama sa atin. Kaya naman ang misyon ni Hesus ay ganun din. Pumarito si Hesus hindi upang hatulan, maparusahan ang sanlibutan. Naparito si Hesus upang iligtas ang salibutan. Naparito si Hesus upang ang mga sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahamak. Hindi misyon ni Hesus ang magpahamak. Ang kanyang misyon ay magkaroon ng buhay na walang hanggan ang sanlibutan. Hindi kapahamakan kundi buhay. Hindi kaparusahan kundi pagliligtas. Yan ang misyon ni Hesus at pinangatawanan nya yan kahit siya ay magpasan ng krus.  Ang krus na pinasan niya doon din siya ipinako at namatay.

Pero bakit natin sinasabi nagtagumpay ang krus ni Hesus samantalang parang natalo siya. Kung titignan po natin ang krus ni Hesus hindi lamang po ito pagdurusa. Ang nagtagumpay sa krus ay ang pag-ibig niya. Pag-ibig na tatahakin lahat, babatahin lahat, susuungin lahat huwag lang mapahamak ang kapwa. Magkaroon sila ng buhay kahit na ako ang mamatay.

Wala nang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong handang mag-alay ng buhay para sa kaibigan. Iyan ang nagtatagumpay sa krus ni Hesus. Tagumpay ng pag-ibig laban sa pagpapahamak ng kapwa. Tagumpay ng pag-ibig para mabuhay ang kapwa. Tagumpay ng pag-ibig para maligtas ang kapwa.

Mga kapatid, tularan natin ang misyon ni Hesus. Sa pagtulad natin sa debosyon ni Hesus, wagas na pag-ibig yan din ang ating misyon. Hindi tayo dapat maging daan ng kapahamakan, kasiraan ng kapwa. Ang tunay na deboto ni Hesus, daan ng buhay. Daan ng pagliligtas. Sa atin dapat nagsisimula ang tagumpay ng pag-ibig.

Mga kapatid, kung nararanasan nyo ang naranasan ni Hesus hinahamak hamak ka, mahalin mo ang humahamak sa iyo. At pag minahal mo ikaw ang mas marangal. Pero kapag hinamak mo ang humamak sayo, talagang ibinaba-baba mo na ang sarili mo.

Sinasaktan ka, mahalin mo yakapin mo at sabihin mo, mahal kita. At ikaw ang magiging ganap na. Pero kung mananakit ka sa nanakit sa iyo, ikaw na ang nanakit sa sarili mo.

Ang misyon natin kahit anong pinagdadaanan, magwagi ang pagmamahal.

Gising pa ba kayo? (crowd answers) Ako parang hindi na. (crowd laughs)

Nakadalawa na tayo, debosyon at misyon.

Ang ikatlong salita na nalalabi ay kaloob. Iba’t ibang kaloob. Iba’t ibang gifts, tanim at iba’t ibang biyaya galing sa Diyos.

Pero yan ho makikita din natin kay Heuss. Ang kanyang debosyon at ang kanyang misyon ginawa niya sa iba’t ibang mga pamamaraan. Naipakita ni Hesus na marami rin siyang iba’t ibang kaloob. At katulad natin, iba’t iba ang kaloob.

Halimbawa, si Hesus noong bata, bata palang, dose anyos, meron na siyang kaloob na maging ganap. Gala ng gala.

Sa mga kabataan dito, sino sa inyo ang merong kaloob, gift, talent na parang ang kati kati ng paa gusto gala ng gala. Taas ang kamay. O, ayun o. Kasi yung iba ang gift ay, manatili. Hindi gumagalaw. Yung iba naman, sige gala. Kailangan natin yung kaloob na yun. Yung gala. Taas nga ulit ang kamay. Ayun ang daming gala. Gamitin mo yang kaloob na yan. Huwag kang gala ng gala sa mall ha.

Kung may debosyon ka at may misyon, tularan si Hesus. Gamitin mo yung gala mo pumunta ka sa Quiapo Church. (crowd claps) Pumunta ka sa parokya ninyo. Diyan ka gumala. Gumala ka sa Bible study, gumala ka sa orphanage, gumala ka sa home for the aged. Dumalaw ka sa mga may sakit. Diyan ka gumala. Yang kaloob mo gamitin sa debosyon at misyon.

Ilan po sa atin dito ang mayroong kaloob na medyo magaling magsalita? May bokanura. Huwag ng mahina. Taas ang kamay yung may kaloob na yan.

Wala ba ditto? Wala? Kaya pala ang mga homilya. (crowd laughs) Wala talaga. Mahiyain.

Kung meron kang kaloob na magaling kang magsalita, gamitin mo yan huwag sa pambobola. Huwag sa manipulasyon ng katotohanan. Huwag para manlinlang ng mga nililigawan mo pagkatapos ay iiwanan mo pala. (crowd reacts) Huwag mong gamitin yan sa ganyang paraan. Gamitin mo ang kaloob mo na mahusay kang magsalita, ipahayag mo a ng katotohanan. Ipahayag mo ang Salita ng Diyos katulad ni Hesus. Kapag ibinuka ang bibig, laging ang narinig niya sa Ama ang kanyang ipinahihiwatig.

Sino sa inyo ang marunong at masarap magluto? Ayun meron dun.

Si Hesus marunong din. Nung kanyang muling pagkabuhay, naghanda siya parang…party para sa kanyang mga alagad at bago siya namatay naghanda ng hapunan.

Marunong ka palang magluto. Huwag ka lang luto ng luto para mabusog ang sarili mo. Mag-volunteer ka sa feeding program, HAPAG-ASA ng inyo parokya. Birthday mo, magluto ka ng pancit dalhin mo sa jail, magpakain ka ng mga walang dumadalaw.

Si Hesus sa limang tinapay at dalawang isda, nakapagpakain libu libo, mahusay siya maghanda ng pagkain.

Debosyon. Misyon. Huling tanong. Ilan sa atin may gift maganang kumain?

Naku, lahat yata. Lahat may gift maganang kumain. Okay, are you sure? O, yung isa dalawang kamay pa itinaas. Talagang gutum na gutom yata. Alam nyo yung bang tao walang ganang kumain. Kapag may gana kayo, praise the Lord.

Si Hesus maganang kumain. Di ba kaya siya pinulaan. Si Juan Bautista raw hindi kumakain, hindi umiinom. Si Hesus laman ng mga bahay kain ng kain. Gift yun pero sabi ni Hesus ang kanyang pagkain ay ang Salita ng Diyos. Mahilig ka sa litson, sana mas mahilig kang kumain ng Salita ng Diyos.

Nauuhaw ka sa tubig at iba pang tubig na may kulay. Sana mas mauhaw ka sa tubig na buhay, ang Espiritu Santo.

Iba iba ang ating kaloob. Lahat yan kaloob din kay Hesus. At kay Hesus nakikita ang mga kaloob kapag may debosyon ay laan para sa misyon.

Ito po ang ating panalangin para sa ating lahat.

Mga deboto, ang debosyon umuuwi sa misyon. At walang makapagsasabi hindi ko kaya ang misyon. Hanapin mo ang kaloob na natanggap. Ang kaloob na yan, panatilihin mo sa pag-ibig at sa pamamagitan niyan, magtagumpay nawa ang Diyos sa inyong paglilingkod.

Tayo poý tumahimik sandali at tanggapin sa ating kalooban ang kaloob ng Diyos sa atin. Hilingin natin ang tunay na debosyon upang makiisa tayo sa misyon ni Hesus. (Archdiocesan Office of Communications – AOC)

ENGAGE WITH US

Please, enter your name
Please, enter your phone number
Please, enter your e-mail address Mail address is not not valid
Please, enter your message
Copyright © 2017 Roman Catholic Archdiocese of Manila. All Rights Reserved.
Privacy Statement | Terms of Use | Disclaimer