Wednesday, 17 April 2019 06:25

Homily of Cardinal Tagle during Holy Wednesday Mass at Parola in Tondo, Manila


Homily delivered by Manila Archbishop Luis Antonio G. Cardinal Tagle during Holy Wednesday Mass at Parola in Tondo, Manila on April 17, 2019, at 9 a.m.

Mga minamahal na kapatid sa pananampalataya, kumusta po kayo dyan? Mainit ba ho dyan? Mainit din ho dito. Magkasama ho tayo at ako po ay nagpapasalamat sa Diyos sa pagkakataon na tayo’y magkasama-sama sa Eukaristiya at naalaala ko pa yung nag-misa ako dito pagktapos po nung sunog. At nakakalungkot po yun pero nakakatuwa rin na alaala dahil nakita ko kung papaano magtulungan ang mga taga rito sa Parola. Nakita ko na mayroong laging lakas na nanggagaling sa pag-asa na kapag merong gumuho ay makatatayo. At hindi pa isa-isa kundi sama sama. Napakaganda pong alaala yun lalo na ngayong tayo ay nasa Semana Santa.

Photo by Eric Paul Guanlao (RCAM-AOC)

Hindi man sunog, mararanasan ni Hesus ang gumuho. Gumuho ang kanyang mga ginagwa, ang kanyang mga pangarap. Parang pagkatapos niyang mag-misyon, mangaral, gumawa ng kabutihan, magpagaling ng mga may sakit, meron pa ngang namatay na kanyang binuhay. Parang ang kahihinatnan ay hindi yung inaasahan mo. Siguro sa isang pananaw, pwede nating sabihin, gumuho ang lahat ng ginawa niya. Siguro yung tanong natin minsan sa buhay, yan din ang tanong ni Hesus siguro nung panahon na yun. Bakit nangyayari ito? Saan napunta ang lahat ng aking pagsisikap? Saan napunta lahat yun? May saysay ba? Masakit na ang bahay ay gumuho. Masakit din kapag ang iyong mga pangarap, ang iyung mga mabubuting gawa ay parang gumuguho. 

At sa narinig po nating ebanghelyo, napakasakit lalo kasi isa sa kanyang mga disipolo, isa sa kanyang laging kasa-kasama ang magkakanulo sa kanya. Ano ang pangalan? (Crowd answers: Judas) Bakit binubulong nyo? Sino ho ang magkakanulo kay Hesus? (Crowd answers: Judas) E, pero dalawa yung Judas na kasunod ni Hesus. Yung isa pinupuntahan pa nga natin, nagdadasal tayo pag Huwebes, St. Jude, Judas din yun. Judas ano siya? Judas Thaddeo. E, sino itong nagkanulo sa kanya? (Crowd answers: Iscariote) Basta idudugtong nyo baka magalit si St. Jude sabihin, “aba ako ang pinaratangan.” Lilinawin natin kasi may Judas Thaddeo, may Judas Iscariote.

Ayaw ko po at hindi natin dapat husgahan si Judas Iscariote kasi hindi naman po pinapaliwanag sa Bibliya ang dahilan bakit niya ito ginawa. Kaya huwag ho natin basta isipin na siya ay ganoong kasama kasi hindi natin siya nakakausap,hindi nya maipaliwanag. Kung tatanungin natin, Juads Iscariote, bakit mo naabot yung desisyon na si Hesus ay i-surrender sa mga kinauukulan? Ewan natin. Talaga bang nakita niyang nagiging peligroso ang presensiya ni Hesus? Talaga bang dumating sa punto na nakita niya na hindi yata si Hesus ang tunay na Mesiyas? Ewan natin, kaya huwag nating husgahan. Basta bumatay lang tayo sa sinasaad sa ebanghelyo.

Ang kanyang ginawa po, pinuntahan niya ang punong saserdote, ang punong pari at ito ang tanong niya: Ano po ang ibibigay ninyo sa akin kung tulungan ko kayong madakit si Hesus? At ipinangako nung mga punong sacerdote tatlungpung salaping pilak.  

Ito po malinaw na si Judas Iscariote ang lumapit doon sa mga punung saserdote. Nasa isip na talaga niya na ipadakip si Hesus. Ano ang dahilan? Ewan natin. Basta nagdesisyon siya ipadadakip si Hesus. Dapat dakpin si Hesus. Pero ito yung medyo nakakagulat. Pwede naman niya sabihin na, sige tutulungan ko kayo madakip si Hesus kung si Hesus ay may ginagawang mali, kung si Hesus ay parang nanggugulo, tulungan ko kayong madakip siya. Pero meron pa siyang sinabi. Ano ang ibibigay ninyo sa akin kung ipadadakip ko, tutulungan ko kayong dakpin si Hesus.? Ano ang mapapala ko? Ano ang makukuha ko? Tatlungpung salaping pilak at kuntento na siya. Mula noon sabi ho, humanap na siya ng pagkakataon para mapadakip si Hesus. 

Dito siguro mas masakit kasi magkaibigan sila, disipulo. Parang magkano ka ba? Magkano ba si Hesus? Magkano ba si Hesus para kung tama ang halaga, sige, ibibigay ko sa inyo. Napakasit po nun. Kapag kayo ang tanungin ng mga tao, ng iba, bakit magkano ka ba? Ang dangal ba ng tao ay malalagyan ng presyo? Magkano ka ba? Ikaw ba’y thirty silver pieces? Ang dangal  ba ng tao, ang kahalagahan ba ng tao ay katumbas lamang ng pera? Kahit pa sabihin na sixty silver pieces, ganun ba ng tao ay sixty pieces lang of silver? Ang tao ba ay may halaga na hindi masusukat?

Mga kapatid, ito po ay napakasakit kay Hesus at sana huwag na natin itong palaganapin. Yung sakit na naidudulot sa kapwa kapag ang dangal ng tao ay katumbas lamang ng pera kahit na gaano pa yan kalaki.  Ang halaga ng tao, kanyang buhay, di lang galing sa Diyos ay hindi mababayaran. At kapag ang tingin sa atin bayaran ka lang, parang sa halip na matuwa ka, dapat nasasaktan ka. At yun ay naramdaman ni Hesus.

Alam po ninyo dahil sa akin pong isang misyon, trabaho sa Caritas nakapunta po ako sa Africa sa isang isla. Actually, pag dating ko ho dito iyun ang naalaala ko kasi parang ganito ho. Parang ganito. Yung isla po na yun sa Senegal, doon binebenta ang mga Aprikano noong daang taon na ang nakakaraan. Binebenta sila para maging slaves, alipin. Nangyari po iyun daang taon na ang nakakaraan pero yung alaala nandun pa. 

Alam nyo ang isang lalaki na binebenta bilang slave, magkano ang isang lalaki? Ang bayad po ay isang baril.  Yun ang halaga ng lalaki, baril. Hindi pa pera ang ano nun, kapag gusto kong bilhin itong isang lalaki para maging alipin ko, ang ibibigay doon sa nagtitinda, baril.  Ang halaga ng isang lalaking magtratrabaho hanggang mamamtay doon sa Amerika kasi itatawid ng dagat, ng ocean bilang alipin, isang baril.  

Ang babae, yung babae na binebenta, dinadala sa Cuba yata o Haiti, alam nyo kung magkano halaga ng babae? Isang bote ng alak. Ganun lang ang halaga nung babae. Basta meron kang alak, ayan na mabibili mo na yang babae.

At yung bata, mga bata, kasi pati mga bata binebente. Alam nyo halaga ng bata? Isang salamin, mirror. 

Ang nakakalungkot po kasi parang nangyari na noong panahon ni Hesus patuloy pa ring nangyayari ngayon. Ang tao, ang buhay katumbas na lang ng pera o gamit. Minsan nga po baka mas pinahahalagahan pa ang gamit o pera kaysa tao.

Magandang paalaala po ng Semana Santa na ang isang sugat na naranasan ni Hesus ay ibinenta siya. Again, hindi natin alam ang dahilan pero siya ay ginawang katumbas ng tatlungpung pilak.

Mga kapatid sa paggunita natin sa nangayri kay Hesus, sana mangako tayo, wala nang tao na ibebenta. Wala nang tao na mamaliitin dahil siya ay nilalagyan lang ng halaga na pera o gamit. 

Alam ko minsan nakakatukso yun pero isipin po natin yun ang isang naging mitsa kung bakit si Hesus ay dinakip. Walang kasalanan pero napresyuhan at dinakip na. Kung nagawa yan sa anak ng Diyos, kayang kayang gawin yan sa mga katulad natin pero ang aral po sa atin sana huwag nang matuloy, ituloy ng ating henerasyon ang ganitong pagkakanulo sa tao dahil ang tao ay ginawang katumbas lamang ng gamit o ng pera. Higit tayong mahalaga. Sabi nga ni Hesus, higit kayong mahalaga sa mata ng Diyos Ama kaysa sa mga gamit, kaysa sa mga ating naiipon. 

Sana po dito sa atin kahit na may kahirapan sa buhay, ang ating kayamanan ay ang ating pagkatao. Ang ating kayamanan ay ang buhay ng ating pamilya at ang dangal ng ating mga anak. Sa bandang huli po yan ang tunay na kayaman. Yan ang hindi mapre-presyuhan. Huwag po tayong matututwa kung tayo ay lagyan ng halaga. Sasabihin nila, naku three hundred lang pala ang halaga nung taong iyun. Hindi. Higit tayong mahalaga sa mata ng Diyos.

Sino po ang nagbenta kay Hesus? Ano ang pangalan? (Crowd answers: Judas Iscariote) Sana dumami ang Judas Thaddeo, siya na tinatakbuhan ng mga taong nasagipit na sitwasyon at sana huwag namang dumami, kumalat ang ginawa ni Judas Iscariote na magbebenta ng kapwa, tatanungin muna, magkano ang ibibgay mo sa akin.

Dumami nawa ang Judas Thaddeo at mapigil ang ginawa ni Judas Iscariote. Mga kapatid pumili tayo. Sinong Judas ang ating ipro-promote? Sinong Judas ang ating papalaganapin. Kaya huwag lang salitang Judas, idugtong kaagad Thaddeo, tumutulong at harinawa patawarin ng Diyos kasi si Judas Iscariote nakita rin niya ang maling ginawa niya. Nakita niya. Nung nakita niya ang ginawang pangmamaliit, paghahagupit kay Hesus, ano ang ginawa niya dun sa tatlongpung pilak na tinaggap niya, nakita niya? Hindi. Tinapon niya, hindi rin niya ginamit. Kaya sabi ko huwag nating husgahan. Meron din siyang kabutihan. 

Kaya doon sa mga nagbebenta ng kapwa tao, para doon sa bumibili ng dangal ng kapwa tao, sana tularan ang pagbabalik loob ni Judas Iscariote. Nagsimula sa nakasasakit na ugali pero noong nakita niya ang hindi magandang bunga, pinili niya huwag gamitin yung perang yun dahil yun ang naging mitsa sa pagdurusa ng kanyang kaibigan.

May pag-asa po tayo. May pag-asa. Magbalik loob at suriin ang ating mga isip at ugali na baka ang kapwa ay atin ng sinusukat. Dangal ng Tao. Dangal ng Tao.

Okay po? 

Kaya pag may nagtanong sa iyo na magkano k aba? Hindi mo ako mapre-presyuhan. Pero kapag sinabi, 13 million dollars, ah, prang okay yata yan. Ah. Hindi, hindi, hindi, ako ay may dangal. Ako’y regalo ng Diyos. Binigay ang buhay ko, pagkatao ko ng Diyos ng walang, walang kabayaran kaya mananatiling ganap. (RCAM-AOC)

ENGAGE WITH US

Please, enter your name
Please, enter your phone number
Please, enter your e-mail address Mail address is not not valid
Please, enter your message
Copyright © 2017 Roman Catholic Archdiocese of Manila. All Rights Reserved.
Privacy Statement | Terms of Use | Disclaimer