Wednesday, 10 October 2018 09:18

Homily delivered by Manila Auxiliary Bishop Broderick S. Pabillo during the Welcome Mass for the arrival of the heart relic of St. Padre Pio at The Manila Cathedral on October 9, 2018, at 9 a.m.


Welcome po sa inyong lahat dito sa ating veneration sa heart relic ni Padre Pio. Alam ko po na marami sa inyo ay nanggaling pa sa malalayong lugar. Marami sa inyo ay kanina pa nandito na nag aantay sa pagdalaw ni Padre Pio sa atin.  At welcome din po kay Padre Pio sa kanyang relic na pagdalaw dito sa atin sa Manila Cathedral.  Kaya ngayon po ay nagtatagpo ang dalawang pagnanais natin.  Pagnanais ng Diyos na lumapit sa atin sa pamamagitan ng relic ng ating banal na santo at sa pamamagitann din ng pagnais natin ng paglapit sa Diyos.  Nagtagpo po tayo  dito ngayon sa Manila Cathedral. 

Kung titign po natin ang larawan ni Padre Pio na kumakalat ngayon, hindi naman talaga siya gwapo. Pero bakit natin siya nilalapitan? Hindi po dahil sa kanyang mukha.  Starstruck tayo dahil po sa kanyang kabanalan. Kaya tayo’y lumalapit sa kanya kasi alam natin nandito ang isang banal nagdadala ng kabanalan ng Diyos. Kaya dito po’y pinapakita na holiness is attractive. Holiness attracts. At tayo mismo napapalapit dahil sa kabanalan ni Padre Pio. 


Photo by Eric Paul Guanlao

Maaring ang iba ay nandito dahil sa curious lang sila. Ano ba yung incorrupted heart relic ni Padre Pio? Pero palagay ko po kokonti lang yan, ang nandito at nagtiyaga dahil sa kanilang curiosity. Mas marami siguro ay nandito sapagkay mayroon tayong kahilingan na gusto nating idulog sa ating banal na santo. Na sa tulong ng kanyang panalangin tayo’y papakinggan ng Diyos. Kasi alam po natin lahat ng grasya, lahat ng biyaya ay may isa lang pinanggalingan. The father is the source of all goodness. Sa Diyos lamang nanggaling yan. Ngunit nandito, mayroon isa na malapit sa Diyos, at siya nga ay santo kaya dineklara na nasa langit kaya ang kanyang panalangin ay makakatulong sa atin. Sa ating paglapit sa Diyos, kasama natin siyang nagdadasal sa para sa ating pangangailangan. Kaya dala dala natin anu ano  man yan na mga problema natin sa kalusugan, sa buhay, sa relasyon, sa ating business na gusto nating ipagdasal tayo ni Padre Pio sa ating Diyos Ama.  

Pero sana po may isa pang malalim na dahil ng ating pagpunta dito. Narinig natin ang sinabi ni Hesus kay Martha. “Martha, Martha you are preoccupied. You are anxious about many things. But there is only one thing necessary.” Pakinggan po natin yan kasi baka tayo, anxious tayo sa maraming mga bagay, nakakalimutan natin yung mahalaga. At ang pinakamahalaga po ay yan yung pinili ni Padre Pio walang iba kung di magpakabanal. Lumalapit tayo sa isang taong banal upang sana tulungan tayong maging banal. At bandang huli yan po yung pinakamahalaga at pinakita sa atin ni Maria, sa ating Ebanghelyo ang paraan ng pagpapakabanal na walang iba kundi paglapit kay Hesus. Pagkinig sa kanya, pagtulad sa kanya, at yan din po ang nagpabanal kay Padre Pio, ang paglapit niya kay Hesus, pag-alay niya ng kanyang sarili at ganun nalang kahigpit ang kanyang paglapit kay Hesus na siya’y nakiisa sa sugat ni Hesus.  San kanyang paghihirap, tulad ng sinabi sa simula ng ating Misa, napakanganda po ng pagdalaw sa atin ng heart relic ni Padre Pio kasi pinagdiriwang po natin ang ikalimampung anibersayro ng kanyang kamatayan. So he died 50 years ago. At kasama niyan ipinagdiriwang natin ang 100th anniversary ng kanyan g pagtanggap ng stigmata. Ang stigmata, yan po yung sugat ni Hesus na natanggap ni Pader Pio. Ibig sabihin limampung taon dala dala ni Padre Pio sa kanyang katawan ang sugat ni Hesus.  At kung nadala niya ang sugat ni Hesus ibig sabihin dala dala niya ang sakit ng sugat na yan. Hindi lang po iyan larawan ng sugat ni Hesus. Talagang sugat ni Hesus at ang sugat ay masakit. Talagang nakiisa siya kay Hesus hanggang sa kanyang kahirapan, yan po yung kabanalan.

Si Padre Pio po magaan ang puso niya sa mga kahirapan ng tao lalung lalo na sa may sakit. Kaya kahit na nung buhay pa siya nagpatayo siya ng ospital na malapit sa kanilang kumbento upang magamot ang mga may sakit at hanggang ngayon, buhay na buhay ang opspital na iyan doon sa Italy na gumagamot sa mga may sakit. Pero isa rin po sanang gusotng ipakita sa atin ni Padre Pio, pati yung mga sakit sa buhay na ating nararamdaman. Kapag iyan ay tinatanggap natin ng may pananampalataya at ng may pag-ibig, yan din po ay magpapabanal sa atin.  Kaya habang sinisikap natin na tayo ay gumaling, habang sinisikap natin na alagaan yung mga may sakit, alagaan yun mga naghihirap, sana matanggap din natin at masabi din natin sa kanila na pati yung kahirapan na iyan ay bahagi din ng ating pakikiisa sa paghihirap at kamatayan ni Kristo upang makiisa tayo sa kanyang muling pagkabuhay. Yan po yung mas malalim na dahilan ng ating paglapit dito, na makiisa tayo sa kabanalan ni Kristo. Makiisa tayo sa kanya ng buhay at wala pong makasasabi sa atin na hindi ko na kayang maging banal. Naging masama na ang buhay ko, ordinaryong tao lang naman ako, hindi naman ako tinawag diyan. Kasi ang bawat isa sa atin ay tinawag ng Diyos para maging banal.

Narinig natin sa ating Unang Pagbasa ang patotoo ni san Pablo, di naman siya nagsimula ng maayos. Nagsimula siya na galit sa simsbahan. Inuusig nga ang mga kristiyano.  Ngunit ang Diyos na tumawag sa kanya bago pa siya ipinaglihi, ipinakita sa kanya ang daan.  At siya’y nagsisi sa kanyang ginawa.  Hindi lang po si San Pablo ang tinawag bago pa tayo ipinaglihi.  Ang bawat isa sa atin ay tinawag din ng Diyos. Tinawag ng Diyos na maging banal.  Kaya nga sinabi ni Pablo mula noon nagsikap na siya na malaman itong tawag na ito.  Kaya siya’y  pumunta sa Arabia, marahil doon siya’y nagdasal, nagnilay. Kaya siya’y pumunta sa Jerusalem, nakipag-usap, nakipagtagpo sa mga apostol at siya pa ang naging dahilan ng pagpupuri ng mga tao sa Diyos na ang isang umuusig sa kanila ay ngayon nagpapahayag na tungkol kay Hesus.

Dahil sa pagbagong buhay ni San Pablo. Kaya tayo rin, kahit nasabi natin makasalanan na ako, may nagawa na akong masama, ordinaryong  tao lang naman ako, kapag tayo’y naging banal magiging dahilan pa tayo ng pagpupuri ng maraming mga tao na lalapit sa Diyos dahil sa nakita nila ang ginawa ng Diyos sa atin na ginawa tayong banal sapagkat ang kabanalan ay kagagawan din ng Diyos. Kailangan lang tayong mag-cooperate. Ganun din po ang nangyari kay Padre Pio. Ordinaryong  tayo lang naman si Padre Pio. Sa isang malayong lugar, hindi nga siya nasa loob ng lungsod. At nung siya’y naging Capuchino, doon lang siya sa isang malayong kumbento hindi nga siya umikot sa ibang mga lugar. Naiwan lang siya sa isang kumbento. Ngunit dahil sa naging banal siya nilapitan siya ng mga tao. At ngayon ang lugar na iyun sa Giovanni Rotonda na malayong puntahan ay pinupuntahan na ng napakaraming pilgrims at ngayon tayo nasa Pilipinas ang layo naman natin sa Italya, narinigin natin nakilala natin si Padre Pio. At ngayon pumunta tayo rito, ordinaryong tao, ordinaryong monghe, ordinaryong pari, nilalapitan ng mga tao dahil sa kanyang kabanalan.  Kaya ang nangyari kay Padre Pio yan din po ang maaaring mangyari sa atin. Buksan lang natin ang ating puso tulad ng binuksan ni Padre Pio ang kanyang puso sa Diyos.  

Kaya mapalad tayo ang relic na dumating sa atin ay ang incorrupted heart.  Ang puso ni Padre Pio na tumibok para sa Diyos.  Ang puso ni Padre Pio nanagdusa at ngayon ay nandito sa atin.  Sana po sa pag lapit natin dito at mayroon kayong pagkakataon na pipila upang makita ng malapitan ang puso ni Padre  Pio, hingin natin, kasama ng ating ibang mga kahilingan, Padre Pio tulungan mo po na ang puso ko ay tumibok din para sa Diyos, tumibok din kasama ng pagtititbok ng puso ni Hesus. Tulungan mo lalung lalo na, hipuin mo ang puso ko na tumibok tulad ng puso mo.Yan po ang mahalaga.  

“Martha, Martha you are worried about so many things. Anxious about many things. There is only one thing necessary.” Baka tayo rin marami tayong pinagkakaabalahan, marami tayong pinoproblema, isa lang ang mahalaga at yan nga, na maging malapit sa Diyos , yan nga na maging banal. Kaya umupo tayo sa paanan ni Hesus. Makinig tayo sa kanyang mga aral, tularanan natin ang kanyang buhay.  At kung ipagkakaloob din sa atin na makiisa tayo sa kanyang kahirapan tanggapin po natin. Yan po’y ginawa ni Padre Pio.

Sana po ang pagdalaw ni Padre Pio ngayon ay hindi lang isang pangyayari na bukas tapos na, sa makalawa tapos na. Sana po’y magbigay ito ng impetous sa ating buhay pananampalataya na palagi nating maranasan nandiyan ang Diyos, nagpapahiwatig siya ng kanyang presensiya sa pamamagitan ng presensiya ng mga santo.  Nagbibigay siya ng tulong sa atin sa tulong ng panalangin ng mga santo. At higit sa lahat ay tinatawagan tayo tulad ng pagtawag niya sa ating banal na santo na maging malapit sa Diyos.

Pero isa na lang po gusto kong idagdag. Huwag lang tayo lalapit kay Padre Pio para sa ating personal na pangangailangan, personal na kahilingan para sa atin sa ating pamilya. Isama din natin sa ating pagdadasal kay Padre Pio ang panalangin para sa ating bayan. Kung sugatan po ang buhay natin, sugatan din ang bayan natin. Napakaraming problema. Ipagdasal din natin an gating bayan na tulungan tayo ng panalangin ni Padre Pio at pabanalin tayo lalung lalo na ang ating mga leaders. Ipagdasal din natin sa Diyos. Sama sama tayong magdasal kasi ito’y pagdalaw ni Padre Pio sa Pilipinas. Ngayon dito sa Maynila para sa Luzon, sa susunod na mga araw sa Cebu para sa Visayas, susunod na mga araw sa Davao para po sa Mindanao. Talagang dadalawin niya ang Pilipinas. Kaya tayo sana lumapit sa kanya hindi lang bilang mga indibidwal, lumapit din tayo sa kanya bilang mga Pilipino na mayroon din tayong pagmamalasakit para sa ating bayan.  At humingi din tayo ng renewal  sa bayan natin kung gusto nating marenew tayo personally na maging banal, sana po ang Pilipinas ay maging banal din. Upang siyang maging asin, siyang maging liwanag dito sa parte ng mundong ito sa Asya.

So, sabay sabay po nating ialay ang ating banal na misa bilang pasalamat, papuri sa Diyos at paghingi ng tulong s ating banal na santo na samahan tayo sa ating paglapit at pagtanggap kay Hesus.

 

ENGAGE WITH US

Please, enter your name
Please, enter your phone number
Please, enter your e-mail address Mail address is not not valid
Please, enter your message
Copyright © 2017 Roman Catholic Archdiocese of Manila. All Rights Reserved.
Privacy Statement | Terms of Use | Disclaimer