Monday, 27 August 2018 03:13

PITONG DAHILAN BAKIT TAYO TUTOL SA CHARTER CHANGE AT PEDERALISMO?

 
Sa kasalukuyan, may tatlong proposal ang inilabas tungkol sa balangkas ng Pederal Konstitusyon. Una ay mula sa Resolution ng Both Houses No. 8 na isinumite ni Cong. Aurelio Gonzales Jr. at Eugene Michael De Vera, ikalawa ay mula sa PDP-Laban sa pamumuno ni Sen. Koko Pimintel at ikatlo ay mula sa Consultative Committee na binuo ni Pangulong Duterte, at pinamunuan ni retired Chief Justice Reynato Puno. Narito ang mga dahilan kung bakit tayo tumututol sa panukalang baguhin ang Saligang Batas at palitan ang porma ng gobyerno patungong Pederalismo:

1. Hindi dapat Constituent Assembly ang paraan ng pagbabago ng Konstitusyon dahil mga pulitiko rin ang huhugis ng mga pagbabago at hindi malayong maglagay sila ng mga probisyon na papabor sa kanilang personal na interes gaya ng pagpapalawig ng kanilang termino. Ang dapat ay Constitutional Convention kung saan ang mamamayang Pilipino ang pipili ng mga taong pinagkakatiwalaan nilang maghugis ng bagong Konstitusyon. Lalo lamang mamamayagpag ang mga political dynasties na animo’y hari at reyna sa kanilang mga rehiyon o probinsya.

2. Sa kasalukuyang Konstitusyon, hindi maaaring makipagkasundo ang gobyerno sa mga korporasyon na hindi 60% na pag-aari ng Filipino tungkol sa paggamit o pagkatas ng likas na yaman ng ating bayan. Sa mga panukala, ito ay papayagan depende sa batas na gagawin ng Regional o Federal Government.

3. Sa kasalukuyang Konstitusyon, hindi maaaring paupahan sa pribadong korporasyon ang ating lupang agrikultural nang higit sa 25 taon at higit sa isang libong ektarya. Hindi rin maaaring paupahan sa isang Filipino ang ating lupang agrikultural na higit sa 500 ektarya at hindi rin maaaring makatanggap ang isang Filipino ng lupang agrikultural mula sa gobyerno na higit sa 12 ektarya. Sa mga panukala ay aalisin ang ganitong mga limitasyon.

4. Sa kasalukuyang Konstitusyon, bawal mag-ari ang mga dayuhan ng lupang pribado sa Pilipinas, maliban kung ito ay minana, o kung ang isang korporasyon ay 60% na pag-aari ng mga Filipino. Sa mga panukala ay aalisin ang ganitong mga restriksyon.

5. Ganito rin aspeto ng public utilities gaya ng kuryente, langis, tubig, transportasyon, komunikasyon, at mass media. Ang ating konstitusyon ay nagtatalaga ng limitasyon na tanging mga Filipino o mga korporasyong may 60% pagmamay-aring Filipino lamang ang maaring magnegosyo. Sa mga panukala, binibigyan ang Regional o Federal government ng kalayaan na magpapasok ng mga dayuhan na magnegosyo sa mga industryang ito.

6. Maliban dito ay siguradong tataas ang buwis na ipapataw sa mamamayan dahil kailangang tustusan ng buwis na ito ang laki at lawak ng bagong istruktura at operasyon ng bagong pederal na gobyerno. Maraming bagong ahensiya at opisina ng gobyerno ang itatatag upang umandar ang rehiyonal o pederal na istruktura. Siguradong mas malupit ang hagupit nito sa Train Law.

7. Tatamaan din ng Pederalismo ang sektor ng mga manggagawa dahil maaaring sa iba’t-ibang rehiyon ay maging iba’t-iba na ang depenisyon ng regular na manggagawa at kontraktwalisasyon. Lalong gugulo ang batas ukol sa paggawa dahil dedepende na sa mga rehiyon ang mga bagong depinisyon ng batas.

Ang Charter Change at Pederalismo ay panlinlang lamang sa tunay na agenda na ibukas ang yaman ng Pilipinas sa mga dahuyan. Higit na maghihirap ang mga mahihirap kung mawawala ang mga proteksyon at limitasyon na itinalaga ng kasalukuyang Konstitusyon. Bibigyan ang mga dayuhan ng karapatan na mag-ari ng mga lupang pribado, lupang agrikultural at public utilities. Lalo nang mawawalan ng espasyo ang mga Filipino sa kaniyang sariling bayan. Lalong maghihirap ang magsasaka, manggagawa, maralitang taga-lungsod, at mga katutubo. Hindi natin ito dapat payagan. Hindi man perperkto ay sapat na ang 1987 Constitution upang paginhawahin ang buhay ng mga Filipino. Wala sa porma ng gobyerno ang problema kundi nasa korupsyon at kapabayaan ng mga namumuno na inuuna ang mga interes ng mga dayuhan at mga dambuhalang namumuhunan.

CHARTER CHANGE AT PEDERALISMO, 

HINDI MAKABUBUTI PARA SA MGA MAHIHIRAP.

TUTULAN!


Commission on Social Services and Development
Archdiocese of Manila
August 2018

ENGAGE WITH US

Please, enter your name
Please, enter your phone number
Please, enter your e-mail address Mail address is not not valid
Please, enter your message
Copyright © 2017 Roman Catholic Archdiocese of Manila. All Rights Reserved.
Privacy Statement | Terms of Use | Disclaimer