Monday, 27 August 2018 03:08

PAHAYAG NG PAKIKIISA AT PAGGUNITA SA ARAW NG MGA BAYANISa araw na ito, isa ang Church Labor Conference (CLC) sa paggunita at pagpupugay sa ating mga naging bayani na nanindigan para sa prinsipyo at kapakanan ng bansang Pilipinas.

Nagpupugay rin ang CLC sa mga buhay na bayani mula sa hanay ng mamamayan tulad ng: mga manggagawa; magsasaka; OFWs na nagbubuhos ng dugo at pawis para sa pag-unlad ng tao at lipunan. Subalit, higit lalong humirap ang kalagayan ng mga manggagawa at sambayanang Pilipino sa ilalim ng bagong administrasyon.

Nananatili ang sistemang kontraktwalisasyon sa kabila ng EO51 at DO174; umabot na sa higit 10 milyon ang walang trabaho; nagtaasan ang mga bilihin at serbisyo na di kayang tugunan ng kakarampot na sweldo. Biktima ng matinding karahasan dulot ng giyera sa droga ang mga mahihirap samantalang nananatiling malaya ang nagnenegosyo ng droga.

Nasaan ang pangakong pagbabago at kaunlaran? Bakit lalong nalugmok sa kahirapan at karahasan ang sambayanan? Ayon nga sa pahayag ng simbahan sa usaping panglipunan: ang mabuhay ng may dangal ay pagkilala at paggalang sa karapatan (ng mga manggagawa) sa regular na trabaho; sapat na sweldo nang sa gayun ay matugunan ang pangangailangan nila bilang tao – para sa pagkain; pagpapaaral; pabahay at iba pang batayang pangangilangan.

Hindi lasap ng manggagawa’t mahihirap ang “Change is coming” ng rehimeng Duterte. Pinapatay na nga ng mababang sahod, nagtataasang mga bilihin, at kontraktwal na paggawa. Maari pang maging biktima o “collateral damage” ng gyera kontra droga. Kapag nangahas namang lumaban sa ganitong kasuklam-suklam na kalagayan gaya ng mga manggagawa ng NutriAsia na sinagupa ng pulisya’t mga goons ng kapitalista. Ang kabalintunaan, marami sa kanila ang kasama sa 16 milyon na botante’t tagahanga ni Duterte noong nakaraang halalan.

Ngunit bayani man kung ituring ang mga manggagawa, kami ay hindi mga martir. Dumating na ang panahong nagsawa na kami sa pagtitiis at pagsasawalang-kibo. Ubos na ang aming pasensya sa krisis sa kabuhayan at sa paghahari ng inhustisya sa lipunan.

Ang taong simbahan ay nakikiisa sa paglaban ng mga manggagawa upang tunay na maghari sa lupa ang kaharian at kapayapaan ng Diyos – hindi ng pera, pulitika at karahasan. Nararapat lamang, kung gayon, na makiisa ang simbahan sa mga pagsusulong ng manggagawa sa mga karapatan sa regular na trabaho, sapat na sweldo, pag-oorganisa at sa pagpapatatag ng kanilang hanay.

Nagkakaisang-tinig kaming ipinapaabot sa gobyernong ito ang kanyang obligasyon na magkaloob ng disenteng trabaho at buhay sa kanyang mamamayan lalo ng mga mahihirap. Ito ay mahalagang responsibilidad bilang mga opisyal sa serbisyo publiko. Isaprayoridad ang kapakanan ng mga manggagawa at sambayanan!. Itigil ang kontraktwalisasyon!


Agosto 27, 2018
Church Labor Conference (CLC)


 

 

ENGAGE WITH US

Please, enter your name
Please, enter your phone number
Please, enter your e-mail address Mail address is not not valid
Please, enter your message
Copyright © 2017 Roman Catholic Archdiocese of Manila. All Rights Reserved.
Privacy Statement | Terms of Use | Disclaimer